Snavelhof-Herefords

Vers en Biologisch

Het Herefordras

De Hereford is een roodwit gekleurd, goed bespierd vleesras met veel diepte en inhoud. Aan een functionele lichaamsbouw worden hoge eisen gesteld in verband met een vaak extensieve manier van houden. Gemakkelijk afkalven en een goede kwaliteit van benen en klauwen zijn belangrijk. Herefords hebben een rustig, handzaam karakter en onderscheiden zich door goede moedereigenschappen.

Winterhard en sober

Een groot voordeel van de Hereford is dat het ras bijzonder hard en taai is. Het kan winter en zomer probleemloos buiten verblijven. In Canada kalven de Herefords bij meer dan 20 graden onder nul buiten in de sneeuw af, zonder dat dit problemen geeft voor moeder of kind. Men hoeft dus geen dure stalvoorzieningen te hebben om Herefords het jaar door te kunnen houden. Problemen met de opslag van mest worden hiermee voorkomen.

Hiervan kunnen talloze goede voorbeelden worden gegeven. Zowel bij particuliere fokkers als bij natuurbeschermingsinstanties worden Herefords ingezet voor natuurbegrazingsprojecten.

Afkalfgemak

Herefords kalven probleemloos af. De kalveren hebben bij hun geboorte een laag geboortegewicht, in het algemeen tussen de 30 en 40 kilogram. In combinatie met een fijne botstructuur leidt dit tot geboorten, waarbij menselijke hulp in de meeste gevallen volledig achterwege kan blijven.

Uitstekende moedereigenschappen

De Herefordmoeders zijn er op geselecteerd dat zij zeven maanden lang een goede melkgift garanderen, zodat zij hun kalveren een goede groeistart meegeven. Doorgaans wordt bij het afspenen op een leeftijd van 200 dagen een gewicht bereikt van zo'n 270 kg voor stierkalveren en 245 kg voor vaarskalveren. Daarna groeit de Hereford goed door op een rantsoen van bij voorkeur gras, liefst van harde kwaliteit, en mineralen. Bijvoeren met krachtvoer is niet nodig, daar dit de vertering niet ten goede komt. Vaarzen, die bijgevoerd worden, kunnen hun goede melkeigenschappen verliezen. Bijvoeren vinden wij ook niet gewenst, omdat het in het algemeen de kwaliteit van Herefords niet ten goede komt.

Gezondheid

Gezondheidsproblemen komen bij dit sterke ras praktisch niet voor; de veearts is een sporadische gast op Herefordbedrijven. Het antibioticagebruik is zeer minimaal.

Conclusie

Kortom, een hoog percentage levend geboren kalveren per jaar, lage management- en investeringskosten en een goedkoop voederrantsoen leiden tot veel en kwalitatief goed en smakelijk vlees, Dit valt bijzonder in de smaak bij de klanten van de Herefordfokkers